Hồ Ngọc Hà làm cả hội trường chết lặng trong sự kiện livestream

138