Hoàng Bách xuất hiện gây bất ngờ tại sự kiện ở Hồ Chí Minh

120