Triển lãm ảnh Goethe Institut – “Thanh Xuân Của Chúng Ta”

112
Banner của buổi triển lãm ảnh đơn giản nhưng vẫn gây ấn tượng

Triển lãm ảnh Goethe Institut – “Thanh Xuân Của Chúng Ta”