Chụp sự kiện Lễ kí kết hợp tác chiến The Sang Residence & Đô Thị Mới Thủ Thiêm

98

Chụp sự kiện Lễ kí kết hợp tác chiến The Sang Residence & Đô Thị Mới Thủ Thiêm