Video ngắn buổi khai trương trung tâm công nghệ in “xanh” đầu tiên tại Việt Nam – EPTC Grand Opening

114
Khách mời và nhân viên checkin tại công ty

Video ngắn buổi khai trương trung tâm công nghệ in “xanh” đầu tiên tại Việt Nam – EPTC Grand Opening