QUAY TÌNH HUỐNG DIỄN TẬP XỬ LÝ SỰ CỐ

38

QUAY TÌNH HUỐNG DIỄN TẬP XỬ LÝ SỰ CỐ TẠI TRẠM 500KV NHÀ BÈ TRÊN HT OTS

Đây là video ghi lại tình huống diễn tập xử lý sự cố tại trạm 500kV Nhà Bè trên hệ thống OTS của EVN Trung Tâm điều độ hệ thống điện quốc gia.

Thực hiện: Ekip Khánh Production/ Sự kiện 360

Liên hệ Quay Phim – Chụp ảnh sự kiện Hotline: 0937 362462 – 0907 214414