VIDEO THINKING with NO BOX”- ALAN GO

39
ALAN GO là Phó giáo sư, Tư vấn quản lý giáo dục, Huấn luyện viên doanh nghiệp, Nhà nghiên cứu, Doanh nhân, Cố vấn hội đồng quản trị…

“Tôi có khả năng thấy trước các cơ hội tiềm năng và xây dựng nó từ đầu đến cuối. Tài năng của tôi với tư cách là một người giao tiếp thuyết phục cho phép tôi thu hút tất cả các bên liên quan theo cách họ hiểu và xây dựng đóng góp có giá trị đối với việc xây dựng khán giả và phát triển tổ chức.”

Liên hệ Quay Phim – Chụp ảnh sự kiện

Hotline: 0937 362462 – 0907 214414 (ZALO,FB..)