Sự kiện thời trang The Presentation 2019 với sự góp mặt của Á quân The Face 2019

137

Sự kiện thời trang The Presentation 2019 với sự góp mặt của Á quân The Face 2019