Hình ảnh Đàm Vĩnh Hững xuất hiện trong lễ khánh thành đại học Hồng Bàng

169