Event KEEP WALKING KEEP SHINING hoành tráng thu lại trong video highlight

87