Cảnh quay Flycam lễ cất nóc toà kinh đô dự án Tara Residence

82
Lễ cất nóc toà kinh đô dự án Tara Residence
Với sự cố gắng và không ngừng nỗ lực của tất cả mọi người, lễ cất nóc toà kinh đô Tara Residence cũng đã được tổ chức

Lễ cất nóc toà kinh đô của dự án Tara Residence thu nhỏ lại trong video ngắn