BỘ ẢNH VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỦA CÔNG TY

189

Thế nào là Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên?

Đối với công ty cổ phần thì Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Đây cũng là cơ quan có quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Vì họ nắm giữ cổ phần và được chia cổ tức hàng năm nên Đại hội đồng cổ đông có các quyền quyết định nhiều vấn đề quan trọng mang tính định hướng cho công ty.

Thông thường, Đại hội đồng cổ đông sẽ họp thường niên mỗi năm một lần. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường.

Dưới đây là bộ ảnh về sự kiện “Đại hội đồng cổ đông thường niên của Cty Satcso diễn ra tại Tp. HCM”

 

CHUYÊN QUAY PHIM-CHỤP ẢNH TẤT CẢ CÁC SỰ KIỆN
Hotline: 0907214414 – 0936071698
Email: khanhproduction.hcm@gmail.com