Ảnh chụp sự kiện khai trương tuyến Vũng Tàu – HCM – Tân Sơn Nhất bằng ứng dụng vận tải Havaz

106

Sự kiện khai trương tuyến Vũng Tàu – HCM – Tân Sơn Nhất qua ứng dựng nền tảng vận tải Havaz