Ảnh chụp khai trương trường Anh Ngữ Tia Sáng

85
Quang cảnh phía trước trường Anh Ngữ Tia Sáng

Anh chụp khai trương trường Anh Ngữ Tia Sáng – nơi nâng cao trí tuệ Việt