Ảnh chụp buổi dạ tiệc ” Đêm Tâm Sự ” Hoài Linh & Lệ Quyên

97
Dạ tiệc " Đêm Tâm Sự " với sự hiện diện của Hoài Linh & Lệ Quyên

Dạ tiệc ” Đêm Tâm Sự ” Hoài Linh & Lệ Quyên tại Imperial Vũng Tàu